Descobrint els nous reptes de l’enoturisme

Información

Inscriu-t’hi


Nom:

Cognoms:

Email:

Empresa:


En completar aquest formulari, vostè presta el consentiment perquè les seves dades siguin tractades per Diari de Girona, així com per la seva societat matriu PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L. amb la següent finalitat: Gestionar la realització d'esdeveniments, per al que li contactarem amb informació sobre l'esdeveniment, així com la publicació de continguts i imatges sobre l'esdeveniment en els nostres llocs web, apps i perfils de xarxes socials. Vostè en qualsevol moment podrà revocar els consentiments anteriorment prestats i, així mateix, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, dirigint comunicació escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat, i indicant el seu domicili a l'efecte de comunicacions a la següent adreça: protecciondatos@prensaiberica.es. En tot cas, podrà ampliar la informació en matèria de protecció de dades en la nostra política de privacitat.