Inscripció: eWoman Manresa

Información

Inscriu-t’hi


Nom:

Cognoms:

Email:

Empresa:


En completar aquest formulari, vostè presta el consentiment perquè les seves dades siguin tractades per Regió7, així com per la seva societat matriu PRENSA IBÉRICA MEDIA, S.L. amb la següent finalitat: Gestionar la realització d'esdeveniments, per al que li contactarem amb informació sobre l'esdeveniment, així com la publicació de continguts i imatges sobre l'esdeveniment en els nostres llocs web, apps i perfils de xarxes socials. Vostè en qualsevol moment podrà revocar els consentiments anteriorment prestats i, així mateix, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, dirigint comunicació escrita, acompanyada de fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat, i indicant el seu domicili a l'efecte de comunicacions a la següent adreça: protecciondatos@prensaiberica.es. En tot cas, podrà ampliar la informació en matèria de protecció de dades en la nostra política de privacitat.